Khu vực của bạn

 • HÀ NỘI
  • HÀ NỘI
  • HỒ CHÍ MINH
  • Miền Bắc
  • Miền Nam
  • Miền Trung - Tây Nguyên
CHÂU BÙI và GHẾ MASSAGE
HUYỀN MY và XE ĐẠP TẬP THỂ THAO
KingSport và Hùng Lâm

Sản phẩm khuyến mãi

-30%
Ghế massage Kingsport G77

13.900.000đ

19.900.000đ

Ghế massage Kingsport G77

Tặng Máy Đo Huyết Áp G088+ Bao Trùm Ghế

Tặng Máy Đo Huyết Áp G088+ Bao Trùm Ghế

-32%
Ghế Massage KingSport G78

12.900.000đ

18.900.000đ

Ghế Massage KingSport G78

Tặng Máy Đo Huyết Áp G088+ Bao Trùm Ghế

Tặng Máy Đo Huyết Áp G088+ Bao Trùm Ghế

-39%
Ghế massage Kingsport G79

21.500.000đ

35.500.000đ

Ghế massage Kingsport G79

Tặng Máy Đo Huyết Áp G088+ Bao Trùm Ghế

Tặng Máy Đo Huyết Áp G088+ Bao Trùm Ghế

-17%
Ghế massage Kingsport G75

18.900.000đ

22.900.000đ

Ghế massage Kingsport G75

Tặng Máy Đo Huyết Áp G088+ Bao Trùm Ghế

Tặng Máy Đo Huyết Áp G088+ Bao Trùm Ghế

-38%
Ghế massage KingSport G80

23.500.000đ

38.000.000đ

Ghế massage KingSport G80

Tặng Máy Đo Huyết Áp G088+ Bao Trùm Ghế

Tặng Máy Đo Huyết Áp G088+ Bao Trùm Ghế

-24%
Ghế massage KingSport Luxury B5

179.000.000đ

235.000.000đ

Ghế massage KingSport Luxury B5

Tặng Máy Đo Huyết Áp G088+ Bao Trùm Ghế

Tặng Máy Đo Huyết Áp G088+ Bao Trùm Ghế

-15%
Máy Chạy Bộ Kingsport Luxury KS-2054

39.000.000đ

45.900.000đ

Máy Chạy Bộ Kingsport Luxury KS-2054

Tặng Máy Đo Huyết Áp G088

Tặng Máy Đo Huyết Áp G088

-9%
Máy chạy bộ Kingsport KS-2052 đa năng

15.200.000đ

16.700.000đ

Máy chạy bộ Kingsport KS-2052 đa năng

Tặng Máy Đo Huyết Áp G088

Tặng Máy Đo Huyết Áp G088

-30%
Ghế massage Kingsport G76

25.500.000đ

36.500.000đ

Ghế massage Kingsport G76

Tặng Máy Đo Huyết Áp G088+ Bao Trùm Ghế

Tặng Máy Đo Huyết Áp G088+ Bao Trùm Ghế

-44%
Ghế Massage Kingsport Luxury G31 New

99.900.000đ

179.000.000đ

Ghế Massage Kingsport Luxury G31 New

Tặng Máy Đo Huyết Áp G088+ Bao Trùm Ghế

Tặng Máy Đo Huyết Áp G088+ Bao Trùm Ghế

-16%
Máy chạy bộ Kingsport KS-2051 đa năng

14.700.000đ

17.500.000đ

Máy chạy bộ Kingsport KS-2051 đa năng

Tặng Máy Đo Huyết Áp G088

Tặng Máy Đo Huyết Áp G088

-36%
Ghế massage KingSport G99

95.900.000đ

150.000.000đ

Ghế massage KingSport G99

Tặng Máy Đo Huyết Áp G088+ Bao Trùm Ghế

Tặng Máy Đo Huyết Áp G088+ Bao Trùm Ghế

-26%
Ghế Massage Kingsport Luxury G4 New

89.900.000đ

121.000.000đ

Ghế Massage Kingsport Luxury G4 New

Tặng Máy Đo Huyết Áp G088+ Bao Trùm Ghế

Tặng Máy Đo Huyết Áp G088+ Bao Trùm Ghế

-10%
Máy Chạy Bộ Kingsport BK-9000 Đa Năng

14.900.000đ

16.500.000đ

Máy Chạy Bộ Kingsport BK-9000 Đa Năng

Tặng Máy Đo Huyết Áp G088

Tặng Máy Đo Huyết Áp G088

-27%
Máy Chạy Bộ Kingsport KS-2042

29.900.000đ

40.900.000đ

Máy Chạy Bộ Kingsport KS-2042

Tặng Máy Đo Huyết Áp G088

Tặng Máy Đo Huyết Áp G088

-3%
Máy chạy bộ Kingsport Luxury KS-2040

14.500.000đ

14.900.000đ

Máy chạy bộ Kingsport Luxury KS-2040

Tặng Máy Đo Huyết Áp G088

Tặng Máy Đo Huyết Áp G088

Bock Trang chủ MCB Hùng Lâm
-15%
Máy Chạy Bộ Kingsport Luxury KS-2054

39.000.000đ

45.900.000đ

Máy Chạy Bộ Kingsport Luxury KS-2054

Tặng Máy Đo Huyết Áp G088

Tặng Máy Đo Huyết Áp G088

-9%
Máy chạy bộ Kingsport KS-2052 đa năng

15.200.000đ

16.700.000đ

Máy chạy bộ Kingsport KS-2052 đa năng

Tặng Máy Đo Huyết Áp G088

Tặng Máy Đo Huyết Áp G088

-16%
Máy chạy bộ Kingsport KS-2051 đa năng

14.700.000đ

17.500.000đ

Máy chạy bộ Kingsport KS-2051 đa năng

Tặng Máy Đo Huyết Áp G088

Tặng Máy Đo Huyết Áp G088

-10%
Máy Chạy Bộ Kingsport BK-9000 Đa Năng

14.900.000đ

16.500.000đ

Máy Chạy Bộ Kingsport BK-9000 Đa Năng

Tặng Máy Đo Huyết Áp G088

Tặng Máy Đo Huyết Áp G088

-27%
Máy Chạy Bộ Kingsport KS-2042

29.900.000đ

40.900.000đ

Máy Chạy Bộ Kingsport KS-2042

Tặng Máy Đo Huyết Áp G088

Tặng Máy Đo Huyết Áp G088

-15%
Máy Chạy Bộ Kingsport Luxury KS-2054
39.000.000đ

45.900.000đ

Máy Chạy Bộ Kingsport Luxury KS-2054

Tặng Máy Đo Huyết Áp G088

Tặng Máy Đo Huyết Áp G088

-9%
Máy chạy bộ Kingsport KS-2052 đa năng
15.200.000đ

16.700.000đ

Máy chạy bộ Kingsport KS-2052 đa năng

Tặng Máy Đo Huyết Áp G088

Tặng Máy Đo Huyết Áp G088

-16%
Máy chạy bộ Kingsport KS-2051 đa năng
14.700.000đ

17.500.000đ

Máy chạy bộ Kingsport KS-2051 đa năng

Tặng Máy Đo Huyết Áp G088

Tặng Máy Đo Huyết Áp G088

-10%
Máy Chạy Bộ Kingsport BK-9000 Đa Năng
14.900.000đ

16.500.000đ

Máy Chạy Bộ Kingsport BK-9000 Đa Năng

Tặng Máy Đo Huyết Áp G088

Tặng Máy Đo Huyết Áp G088

-27%
Máy Chạy Bộ Kingsport KS-2042
29.900.000đ

40.900.000đ

Máy Chạy Bộ Kingsport KS-2042

Tặng Máy Đo Huyết Áp G088

Tặng Máy Đo Huyết Áp G088

-3%
Máy chạy bộ Kingsport Luxury KS-2040
14.500.000đ

14.900.000đ

Máy chạy bộ Kingsport Luxury KS-2040

Tặng Máy Đo Huyết Áp G088

Tặng Máy Đo Huyết Áp G088

-9%
Máy chạy bộ Kingsport KS-2052 đa năng
15.200.000đ

16.700.000đ

Máy chạy bộ Kingsport KS-2052 đa năng

Tặng Máy Đo Huyết Áp G088

Tặng Máy Đo Huyết Áp G088

-16%
Máy chạy bộ Kingsport KS-2051 đa năng
14.700.000đ

17.500.000đ

Máy chạy bộ Kingsport KS-2051 đa năng

Tặng Máy Đo Huyết Áp G088

Tặng Máy Đo Huyết Áp G088

-15%
Máy Chạy Bộ Kingsport BK-8000 Pro Đa năng
11.500.000đ

13.500.000đ

Máy Chạy Bộ Kingsport BK-8000 Pro Đa năng

Tặng Máy Đo Huyết Áp G088

Tặng Máy Đo Huyết Áp G088

-17%
Máy Chạy Bộ KingSport Luxury KS-2050 Đa Năng
21.900.000đ

26.500.000đ

Máy Chạy Bộ KingSport Luxury KS-2050 Đa Năng

Tặng Máy Đo Huyết Áp G088


Tặng Máy Đo Huyết Áp G088


-30%
Ghế massage Kingsport G77

13.900.000đ

19.900.000đ

Ghế massage Kingsport G77

Tặng Máy Đo Huyết Áp G088+ Bao Trùm Ghế

Tặng Máy Đo Huyết Áp G088+ Bao Trùm Ghế

-32%
Ghế Massage KingSport G78

12.900.000đ

18.900.000đ

Ghế Massage KingSport G78

Tặng Máy Đo Huyết Áp G088+ Bao Trùm Ghế

Tặng Máy Đo Huyết Áp G088+ Bao Trùm Ghế

-39%
Ghế massage Kingsport G79

21.500.000đ

35.500.000đ

Ghế massage Kingsport G79

Tặng Máy Đo Huyết Áp G088+ Bao Trùm Ghế

Tặng Máy Đo Huyết Áp G088+ Bao Trùm Ghế

-30%
Ghế massage Kingsport G77
13.900.000đ

19.900.000đ

Ghế massage Kingsport G77

Tặng Máy Đo Huyết Áp G088+ Bao Trùm Ghế

Tặng Máy Đo Huyết Áp G088+ Bao Trùm Ghế

-32%
Ghế Massage KingSport G78
12.900.000đ

18.900.000đ

Ghế Massage KingSport G78

Tặng Máy Đo Huyết Áp G088+ Bao Trùm Ghế

Tặng Máy Đo Huyết Áp G088+ Bao Trùm Ghế

-39%
Ghế massage Kingsport G79
21.500.000đ

35.500.000đ

Ghế massage Kingsport G79

Tặng Máy Đo Huyết Áp G088+ Bao Trùm Ghế

Tặng Máy Đo Huyết Áp G088+ Bao Trùm Ghế

-17%
Ghế massage Kingsport G75
18.900.000đ

22.900.000đ

Ghế massage Kingsport G75

Tặng Máy Đo Huyết Áp G088+ Bao Trùm Ghế

Tặng Máy Đo Huyết Áp G088+ Bao Trùm Ghế

-38%
Ghế massage KingSport G80
23.500.000đ

38.000.000đ

Ghế massage KingSport G80

Tặng Máy Đo Huyết Áp G088+ Bao Trùm Ghế

Tặng Máy Đo Huyết Áp G088+ Bao Trùm Ghế

-24%
Ghế massage KingSport Luxury B5
179.000.000đ

235.000.000đ

Ghế massage KingSport Luxury B5

Tặng Máy Đo Huyết Áp G088+ Bao Trùm Ghế

Tặng Máy Đo Huyết Áp G088+ Bao Trùm Ghế

-30%
Ghế massage Kingsport G77
13.900.000đ

19.900.000đ

Ghế massage Kingsport G77

Tặng Máy Đo Huyết Áp G088+ Bao Trùm Ghế

Tặng Máy Đo Huyết Áp G088+ Bao Trùm Ghế

-32%
Ghế Massage KingSport G78
12.900.000đ

18.900.000đ

Ghế Massage KingSport G78

Tặng Máy Đo Huyết Áp G088+ Bao Trùm Ghế

Tặng Máy Đo Huyết Áp G088+ Bao Trùm Ghế

-39%
Ghế massage Kingsport G79
21.500.000đ

35.500.000đ

Ghế massage Kingsport G79

Tặng Máy Đo Huyết Áp G088+ Bao Trùm Ghế

Tặng Máy Đo Huyết Áp G088+ Bao Trùm Ghế

Giàn tạ khuyến mãi mùa Vu Lan
Giàn Tạ Đa Năng Kingsport BK-1999 New

15.900.000đ

Giàn Tạ Đa Năng Kingsport BK-1999 New

Tặng 50kg Tạ

Tặng 50kg Tạ

Giàn Tạ Đa Năng KingSport BK-399 Pro

22.900.000đ

Giàn Tạ Đa Năng KingSport BK-399 Pro

Tặng 50kg Tạ

Tặng 50kg Tạ

Giàn tạ đa năng Kingsport BK-2999 PRO

17.500.000đ

Giàn tạ đa năng Kingsport BK-2999 PRO

Tặng 50kg Tạ

Tặng 50kg Tạ

Giàn Tạ Đa Năng Kingsport BK-1999 Pro

17.900.000đ

Giàn Tạ Đa Năng Kingsport BK-1999 Pro

Tặng 50kg Tạ
Tặng 50kg Tạ
Ghế tạ đa năng Kingsport BK-799

9.500.000đ

Ghế tạ đa năng Kingsport BK-799

Tặng Thanh Đòn + 50kg Tạ

Tặng Thanh Đòn + 50kg Tạ

Tin tức

01/08/2022

VU LAN HẠNH PHÚC, GIẢM ĐẾN 79 TRIỆU

Mùa Vu Lan báo hiếu, cùng KingSport biếu bố mẹ những món quà sức khỏe, để con cháu có thể mãi gần bên, tận hưởng cuộc số...

19/02/2021

CEO KINGSPORT: 'SỐNG HẾT MÌNH, LÀM NHỮNG ĐIỀU HẠNH PHÚC CHO KHÁCH HÀNG'

Khởi đầu với con số 0 tròn trĩnh và vô vàn khó khăn, ông Lê Trường Mạnh rời trường đại học và ba...

02/03/2022

SĂN ƯU ĐÃI VÀNG, TẶNG NÀNG HẠNH PHÚC

KingSport tặng hàng ngàn ưu đãi vàng lên đến 48% cho các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, hình thể & tinh thần cho phụ nữ...

01/06/2022

[HẠNH PHÚC LÀ VÀNG - TRI ÂN TẶNG HẠNH PHÚC] KINGSPORT ƯU ĐÃI MUA GHẾ TẶNG VÀNG, HÀNG NGÀN SJC

Với thông điệp tri ân khách hàng, tháng 5 vừa qua KingSport đã trao tận tay hàng trăm lượng vàng tới gần 1000 khách hàng...

18/06/2022

CHIA SẺ KỶ NIỆM, RINH QUÀ HẠNH PHÚC CÙNG KINGSPORT

Chỉ cần chụp một bức hình của bạn hoặc người thân cùng thông điệp “HẠNH PHÚC ĐƠN GIẢN LÀ…” và chia sẻ một kỷ niệm hạnh p...

01/07/2022

KINGSPORT KHUYẾN MÃI CHẠM MỐC 130 SHOWROOM - GIẢM SỐC ĐẾN 79 TRIỆU

Sau hơn 12 năm hoạt động, Kingsport đã trở thành nhãn hàng đứng đầu về thị phần trong ngành hàng thiết bị thể thao và ch...

18/02/2022

#INTERVIEW | Tạp chí NỮ DOANH NHÂN phỏng vấn doanh nhân Lê Trường Mạnh, CEO KingSport: “Kinh doanh là để cho đi”

Có nhiều nguyên nhân dẫn ta đến một ngành nghề kinh doanh và gắn bó với nó. Với doanh nhân Lê Trường Mạnh – CEO KingSpor...

14/02/2022

#INTERVIEW | ZING NEWS PHỎNG VẤN CEO KINGSPORT: 'HÀNH TRÌNH NHÂN ÁI CHO TÔI THẤY Ý NGHĨA CUỘC ĐỜI'

"Hành trình nhân ái Kingsport" năm nay dự kiến tặng 40.000 máy đo huyết áp cho người lớn tuổi. Với ông Lê Trường Mạnh, C...

09/02/2022

[Báo Thanh Niên] ‘THAM VỌNG ĐỎ’ CỦA TẬP ĐOÀN ĐÔNG DƯƠNG VỚI CHUỖI 300 SHOWROOM TOÀN QUỐC

CEO tập đoàn Đông Dương - Lê Trường Mạnh khẳng định, dù doanh nghiệp mình phát triển và mở rộng đến mức nào thì triết lý...

09/02/2022

[Vnexpress] CEO KINGSPORT CHIA SẺ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

Ưu tiên cải thiện trải nghiệm khách hàng, đầu tư vào sản xuất và làm chủ công nghệ là chiến lược trọng tâm năm 2022 của ...

29/01/2022

THÔNG BÁO CHÍNH THỨC VỀ LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2022

KINGSPORT xin trân trọng gửi đến quý khách hàng thông tin nghỉ tết Nguyên Đán 2022....

24/01/2022

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ - ĐỂ KINGSPORT CHĂM SÓC BẠN THÊM TẬN TÂM

Với mong muốn mang lại những trải nghiệm hậu mãi tiện và hiện đại nhất cho khách hàng, chúng tôi đã lắng nghe ý kiến và ...

14/07/2022

GHẾ MASSAGE LƯNG VÀ 3 CHỨC NĂNG CẢI THIỆN XƯƠNG KHỚP “KHÔNG THỂ CHÊ”!

Ghế massage lưng đang là thiết bị được nhiều người săn đón với nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe. Tuy nhiên nên mua sản...

22/07/2022

5 lưu ý cần biết khi bấm huyệt chữa đau vai gáy tại nhà

Bấm huyệt chữa đau vai gáy được nhiều người tìm đến nhưng một phương pháp điều trị y học cổ truyền liệu có khả năng làm ...

23/07/2022

6 Dấu hiệu đau vai gáy bên phải bạn cần cảnh giác ngay!

Đau vai gáy bên phải có thể xuất hiện bởi tình trạng mệt mỏi nhưng đó cũng là dấu hiệu bắt đầu cho những bệnh lý nguy hi...

23/07/2022

6 Bài massage trị liệu đau vai gáy dễ thực hiện tại nhà

Massage trị liệu đau vai gáy được nhiều người áp dụng triệt để trong quá trình phục hồi sức khỏe, giải quyết dứt điểm nh...

25/07/2022

Đau vai gáy phải làm sao? Chỉ điểm 3 việc cần làm khi mắc chứng bệnh

Đau vai gáy phải làm sao để giải quyết chứng bệnh này? Có thật sự nguy hiểm không? Hãy cùng Kingsport giải đáp chi tiết ...

25/07/2022

5 triệu chứng đau vai gáy mà bạn không nên thờ ơ!

Triệu chứng đau vai gáy gồm những dấu hiệu nào? Dễ nhận biết hay không và đâu là cách cải thiện thiết thực? Cùng Ki...

21/06/2022

MUA XE ĐẠP TẬP THỂ DỤC TẠI NHÀ LOẠI NÀO TỐT NHẤT VÀ 3 ĐIỀU CẤM KỴ NHẤT ĐỊNH BẠN PHẢI BIẾT!

 Xe đạp tập thể dục tại nhà loại nào tốt là những câu hỏi được nhiều người tiêu dùng quan tâm. Cứ đầu tư đắt tiền n...

29/05/2021

MUA GHẾ MÁT XA GIÁ RẺ CẦN CHÚ Ý ĐIỀU GÌ ?

Đứng trước nhiều sự lựa chọn, chúng ta vẫn muốn tìm kiếm cho mình 1 chiếc ghế mát-xa không chỉ đảm bảo về chất lượng, ki...

13/05/2022

3 Điểm nổi bật tạo nên thương hiệu ghế massage nhập khẩu

Nhắc tới ghế massage cao cấp nhập khẩu người tiêu dùng sẽ nghĩ ngay đến một sản phẩm đắt tiền, chất lượng “xịn sò”. Tuy ...

14/05/2022

Mua máy chạy bộ điện ưng ý 'dễ hay khó'?

Với hàng loạt sản phẩm máy chạy bộ điện ra mắt đầy rẫy trên thị trường như hiện tại, dễ khiến người tiêu dùng mơ hồ tron...

21/05/2022

Đừng mua xe đạp thể thao tại nhà người lớn nếu bạn chưa biết những điều sau

Xe đạp thể thao tại nhà người lớn được xem là giải pháp luyện tập nâng cao sức khỏe không thua kém bất kỳ bộ môn thể tha...

25/05/2022

TOP 10 ghế massage giá rẻ được khách hàng yêu thích nhất 2022

Bài viết chia sẻ 10 mẫu ghế massage giá rẻ được khách hàng yêu thích nhất năm 2022 từ Kingsport. Nếu bạn đang lựa chọn m...

18/03/2021

Kingsport Tuyển Dụng Vị Trí Quản Lý Khu Vực

Tập đoàn thể thao Kingsport vẫn đang tìm ứng viên tiềm năng cho vị trí Quản Lý Khu Vực...

18/03/2021

Kingsport Tuyển Dụng Vị Trí Trưởng Chi Nhánh

Do nhu cầu phát triển kinh doanh, Công ty chúng tôi cần tuyển dụng vị trí Trưởng Chi Nhánh, với các thông tin chi tiết...

18/03/2021

Tuyển Dụng Vị Trí Nhân Viên Bảo Hành

Tìm Đồng Đội Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Hành Làm Việc Tại Các Chuỗi Hệ Thống Showroom Kingsport Trên Toàn Quốc...

18/03/2021

Tuyển Dụng Vị Trí Kế Toán Bán Hàng

Tập Đoàn Thể Thao Kingsport Tuyển Dụng vị trí Kế Toán Bán Hàng cho các chi nhánh trên Toàn Quốc...

SHOWROOM LỚN NHẤT VIỆT NAM

KINGSPORT Nam Từ Liêm Hà Nội

95 Phố Nhổn, P. Phương Canh, Q. Nam Từ Liêm

Điện thoại: (024) 6296 1568

Có chỗ đậu ô tô

KINGSPORT HOÀNG MAI HÀ NỘI

1169 - 1171 Giải Phóng, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội

Điện thoại: 024 6680 6862

Có chỗ đậu ô tô

KINGSPORT ĐỐNG ĐA HÀ NỘI

119 Phố Tôn Đức Thắng, P. Hàng Bột, Q. Đống Đa

Điện thoại: (024) 6656 6424

Có chỗ đậu ô tô

KINGSPORT CẦU GIẤY HÀ NỘI

96 Nguyễn Đình Hoàn, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại: (024) 2247.7979

Có chỗ đậu ô tô

KINGSPORT Thanh Trì Hà Nội

E9-E10 Tỉnh lộ 70 Ngã 3, Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì

Điện thoại: 024 3225 2131 - 024 6292 1787

Có chỗ đậu ô tô

KINGSPORT LONG BIÊN HÀ NỘI

59 phố Việt Hưng, P. Việt Hưng, Q. Long Biên

Điện thoại: 024 3652 3464

Có chỗ đậu ô tô

KINGSPORT HÀ ĐÔNG HÀ NỘI

96 Lê Trọng Tấn, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (024) 6296 93 94

Có chỗ đậu ô tô

KINGSPORT SƠN TÂY HÀ NỘI

87 Chùa Thông, Phường Sơn Lộc, Thị xã Sơn Tây, Hà Nội

Điện thoại: (0246) 688 3079

Có chỗ đậu ô tô

KINGSPORT NAM SÀI GÒN

161A-163-165 Đường số 9A, KDC Trung Sơn, Bình Chánh

Điện thoại: (028) 6656 1230

Có chỗ đậu ô tô

KINGSPORT Quận 10

721 Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10

Điện thoại: (0286) 278 9274

Có chỗ đậu ô tô

KINGSPORT Quận 7

98A-98B-98C Nguyễn Thị Thập, Phường Bình Thuận, Quận 7( Ngã Tư Nguyễn Thị Thập + Nguyễn Văn Linh)

Điện thoại: 028.66 518 818

Có chỗ đậu ô tô

KINGSPORT CỦ CHI

274 Tỉnh lộ 8, Khu phố 4, Thị trấn Củ Chi, Củ Chi, Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 66 862 869

KINGSPORT QUẬN 6 - HCM

352 Nguyễn Văn Luông, Phường 12, Quận 6, Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 6271 0298

Có chỗ đậu ô tô

KINGSPORT TÂN BÌNH - HCM

53-55 Trường Chinh, Phường 12, Tân Bình

Điện thoại: (028) 6652 3223

Có chỗ đậu ô tô

KINGSPORT BÌNH TÂN 1- HCM

206 Bình Trị Đông(Đất Mới), P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân

Điện thoại: (028) 6650 2909

Có chỗ đậu ô tô

KINGSPORT TÂN PHÚ - HCM

589 Lũy Bán Bích, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú

Điện thoại: (028) 6658 9910

Có chỗ đậu ô tô

KINGSPORT BÌNH TÂN 2- HCM

696 Lê Trọng Tấn , P.Bình Hưng Hoà , Q. Bình Tân

Điện thoại: (028) 66 846 696

Có chỗ đậu ô tô

KINGSPORT GÒ VẤP -HCM

460-462 Quang Trung, P. 10, Q. Gò Vấp

Điện thoại: (028)6286 6216

Có chỗ đậu ô tô

KINGSPORT PHÚ NHUẬN - HCM

82 Hoàng Văn Thụ, P. 9, Q. Phú Nhuận

Điện thoại: (0286) 658 6131

Có chỗ đậu ô tô

KINGSPORT BÌNH THẠNH - HCM

384 Điện Biên Phủ, P. 17, Q. Bình Thạnh

Điện thoại: (028) 6258 2298

Có chỗ đậu ô tô

Kingsport Thủ Đức - Hồ Chí Minh

09 Đào Trinh Nhất , Phường Linh Tây , Quận Thủ Đức

Điện thoại: (028) 6680 0344

Có chỗ đậu ô tô

KINGSPORT QUẬN 12 (1) - HCM

504A Tô Ký, P.Tân Chánh Hiệp, Q.12

Điện thoại: (028) 3589 5679

Có chỗ đậu ô tô

KINGSPORT QUẬN 12 (2) - HCM

162 Lê Văn Khương, KP1, Thới An, Quận 12

Điện thoại: (028) 66 86 28 61

Có chỗ đậu ô tô

KINGSPORT HẢI PHÒNG

510 Nguyễn Văn Linh, Q. Lê Chân, Tp. Hải Phòng

Điện thoại: (0225) 2299 029

Có chỗ đậu ô tô

KINGSPORT LUXURY HẢI PHÒNG

Lô G5, Đường Phạm Văn Đồng, KĐT Mê Linh, Dương Kinh , TP. Hải Phòng

Điện thoại: (0225) 6567 986

Có chỗ đậu ô tô

KINGSPORT THÁI NGUYÊN

44A Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên

Điện thoại: (0208) 633 9988

KINGSPORT BẮC NINH 1

66 Ngô Gia Tự, P. Vũ Ninh, TP Bắc Ninh

Điện thoại: (0222) 650 2323

Có chỗ đậu ô tô

KINGSPORT Quảng Ninh

A6 Khu Đô Thị Monbay, Tp. Hạ Long

Điện thoại: 02036 293 636

Có chỗ đậu ô tô

KINGSPORT THANH HÓA LUXURY

Số 305 - 307 - 309 đường Trần Phú, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa

Điện thoại: 02378687678

KINGSPORT THANH HÓA

789A Nguyễn Trãi, P. Phú Sơn, Tp. Thanh Hóa

Điện thoại: (0237) 899 9996

Có chỗ đậu ô tô

KINGSPORT PHÚ THỌ

1322 đường Hùng Vương, P. Tiên Cát, TP.Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: (0210) 656 7555

Có chỗ đậu ô tô

KINGSPORT NGHỆ AN 1

Số 07 Mai Hắc Đế, Phường Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An

Điện thoại: (0238) 6677 778

Có chỗ đậu ô tô

KINGSPORT NGHỆ AN 2

7 Lê Lợi, Phường Lê Lợi, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 02382.234.999

Có chỗ đậu ô tô

KINGSPORT Bắc Giang

458-460 Lê Lợi, Hoàng Văn Thụ, Bắc Giang

Điện thoại: (0204) 2200 500

Có chỗ đậu ô tô

KINGSPORT HÀ NAM

16 Châu Cầu, P.Lương Khánh Thiện, TP.Phủ Lý

Điện thoại: (0226) 654 3333

Có chỗ đậu ô tô

KINGSPORT Hà Tĩnh

161 Nguyễn Công Trứ, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh

Điện thoại: (0239) 220 0999

Có chỗ đậu ô tô

KINGSPORT HẢI DƯƠNG

132 Nguyễn Lương Bằng, P. Phạm Ngũ Lão, Thành phố Hải Dương

Điện thoại: (0220) 6524 566

Có chỗ đậu ô tô

KINGSPORT HƯNG YÊN

594 Nguyễn Văn Linh, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên

Điện thoại: (0221) 652 5456

Có chỗ đậu ô tô

KINGSPORT NAM ĐỊNH

559 Trường Chinh, Phường Hạ Long, TP Nam Định

Điện thoại: (0228) 658 3939

Có chỗ đậu ô tô

KINGSPORT THÁI BÌNH

447B Trần Thái Tông, P. Trần Hưng Đạo, TP. Thái Bình

Điện thoại: (0227) 6547 666

Có chỗ đậu ô tô

KINGSPORT VĨNH PHÚC

29 Lê Hồng Phong, P. Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên

Điện thoại: (0211) 2477 999

Có chỗ đậu ô tô

KINGSPORT NINH BÌNH

1100 Trần Hưng Đạo, Phường Phúc Thành, Tp. Ninh Bình

Điện thoại: (0229) 6502 888

Có chỗ đậu ô tô

KINGSPORT BIÊN HÒA 1

410C Nguyễn Ái Quốc, P. Tân Tiến, TP. Biên Hòa

Điện thoại: 0251 3823 648

Có chỗ đậu ô tô

KINGSPORT BIÊN HÒA 2 LUXURY

182 ĐỒNG KHỞI, KHU PHỐ 4, TÂN HIỆP, BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (0251) 2689 777

Có chỗ đậu ô tô

KINGSPORT BIÊN HÒA 3

613 Phạm Văn Thuận, P. Tam Hiệp, TP.Biên Hòa

Điện thoại: 0251.6599.888

Có chỗ đậu ô tô

KINGSPORT BÌNH DƯƠNG 1

458 Đại Lộ Bình Dương, P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một

Điện thoại: 0274 2200 355

Có chỗ đậu ô tô

KINGSPORT BÌNH DƯƠNG 2

112 Đại Lộ Bình Dương, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một

Điện thoại: 0274 2200 361

Có chỗ đậu ô tô

KINGSPORT BÌNH DƯƠNG 3

123/1/10A đường TL743B, KP Đồng An 3, P.Bình Hoà, Tx Thuận An

Điện thoại: (0274) 652 0274

Có chỗ đậu ô tô

KINGSPORT BÌNH PHƯỚC 1

749 QL. 14 - P. TÂN BÌNH - TX. ĐỒNG XOÀI - BÌNH PHƯỚC

Điện thoại: (0271) 6500 775

Có chỗ đậu ô tô

KINGSPORT BÌNH PHƯỚC 2

28 Phú Riềng Đỏ, khu phố Phú Thanh, p. Tân Phú, Tp. Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 02716 299 899

Có chỗ đậu ô tô

KINGSPORT BÀ RỊA

84 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Phước Trung, Thành Phố Bà Rịa

Điện thoại: (0254) 6530 647

Có chỗ đậu ô tô

KINGSPORT VŨNG TÀU

420 Thống Nhất , P8 , TP Vũng Tàu

Điện thoại: (0254) 380 7191

Có chỗ đậu ô tô

KINGSPORT PHAN THIẾT

250 Tôn Đức Thắng, Phú Thuỷ, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 650 5959

Có chỗ đậu ô tô

KINGSPORT TÂY NINH

179 Hoàng Lê Kha, Khu Phố 4, P.3, TP. Tây Ninh

Điện thoại: (0276) 6277 899

Có chỗ đậu ô tô

KINGSPORT CẦN THƠ 1

261 Nguyễn Văn Cừ, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

Điện thoại: 0292 626 5686

Có chỗ đậu ô tô

KINGSPORT CẦN THƠ 2

Số 270 đường 30/4, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

Điện thoại: 02922202121

Có chỗ đậu ô tô

KINGSPORT KIÊN GIANG

471A Nguyễn Trung Trực, P Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Điện thoại: 0297 629 0868

Có chỗ đậu ô tô

KINGSPORT LONG AN

31 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 1, Thành Phố Tân An, Long An

Điện thoại: (0272) 658 6939

Có chỗ đậu ô tô

KINGSPORT TIỀN GIANG

313 Ấp Bắc, Phường 5, Thành Phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: (0273) 6577 163

Có chỗ đậu ô tô

KINGSPORT BẾN TRE

36 Đại Lộ Đồng Khởi, P.Phú Tân, TP.Bến Tre

Điện thoại: (0275) 6598 986

Có chỗ đậu ô tô

KINGSPORT VĨNH LONG

138C Đinh Tiên Hoàng, P.8, TP. Vĩnh Long

Điện thoại: (0270) 6536 365

Có chỗ đậu ô tô

KINGSPORT BẠC LIÊU

266 - 268 Trần Phú, phường 7, TP.Bạc Liêu

Điện thoại: (0291) 6555 755

Có chỗ đậu ô tô

KINGSPORT SÓC TRĂNG

29 Lê Hồng Phong, Phường 3, TP.Sóc Trăng

Điện thoại: (0299) 6574 373

Có chỗ đậu ô tô

KINGSPORT AN GIANG

224 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Điện thoại: (0296) 6299 236

Có chỗ đậu ô tô

KINGSPORT HẬU GIANG

Số 35 - 37 đường 30/4, Khu vực 1, Phường 1, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Điện thoại: (0293) 625 2122

Có chỗ đậu ô tô

KINGSPORT ĐỒNG THÁP

276-278 Điện Biên Phủ, P. Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh

Điện thoại: (0277) 6506 050

Có chỗ đậu ô tô

KINGSPORT CÀ MAU

90 Trần Hưng Đạo, Phường 5, TP. Cà Mau

Điện thoại: (0290) 627 0050

Có chỗ đậu ô tô

KINGSPORT TRÀ VINH

Số 152, Nguyễn Thị Minh Khai, Khóm 10, Phường 7, TP Trà Vinh

Điện thoại: (0294) 222 0122

Có chỗ đậu ô tô

KINGSPORT KON TUM

981-983-985 Phan Đình Phùng, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum

Điện thoại: (02606) 273 273

Có chỗ đậu ô tô

KINGSPORT ĐÀ NẴNG 1

515-517 Nguyễn Hữu Thọ, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 6277 222

Có chỗ đậu ô tô

KINGSPORT ĐÀ NẴNG 2

Số 942 Ngô Quyền, An Hải, Bắc Sơn Trà, Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 6271 120

Có chỗ đậu ô tô

KINGSPORT NHA TRANG 1

Tầng trệt, Chung cư CT2, Ô HH2B Khu đô thị VCN - Phước Hải, Phường Phước Hải, Thành Phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 0258 6500 499

Có chỗ đậu ô tô

KINGSPORT NHA TRANG 2

546 đường 2/4, Phường Vĩnh Phước, Tp Nha Trang

Điện thoại: 0258 625 3538

Có chỗ đậu ô tô

KINGSPORT CAM RANH

2087 Hùng Vương, P.Cam Thuận, TP. Cam Ranh

Điện thoại: (0258) 2210 068

Có chỗ đậu ô tô

KINGSPORT Buôn Ma Thuột 1

35 Nguyễn Văn Cừ, P. Tân Lập, TP. Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk

Điện thoại: 02626.275.777

Có chỗ đậu ô tô

KINGSPORT Buôn Ma Thuột 2

71 Phan Chu Trinh Thắng Lợi, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: 0262 3571 777

Có chỗ đậu ô tô

KINGSPORT GIA LAI 1

178 Nguyễn Tất Thành, P. Phù Đổng, Tp. Pleiku, Gia Lai

Điện thoại: (0269) 653 6373

Có chỗ đậu ô tô

KINGSPORT Gia Lai 2

453B - 453C Hùng Vương, phường Hội Phú, Tp. Pleiku

Điện thoại: 02696.273.779

Có chỗ đậu ô tô

KINGSPORT ĐÀ LẠT

340 Hai Bà Trưng, Phường 6, Tp.Đà Lạt

Điện thoại: 02636285999

Có chỗ đậu ô tô

KINGSPORT BẢO LỘC

Lô 48 Dãy CH2A, Nguyễn Công Trứ, P1, Tp. Bảo Lộc

Điện thoại: 0263 6272 925

Có chỗ đậu ô tô

KINGSPORT QUẢNG BÌNH

344 Trần Hưng Đạo, Phường Nam Lý, TP.Đồng Hới, Quảng Bình

Điện thoại: (0232) 6280 280

Có chỗ đậu ô tô

KINGSPORT Quảng Trị

92B Quốc Lộ 9B, Phường 1, Thành Phố Đông Hà, Quảng Trị.

Điện thoại: (0233) 6289 666

Có chỗ đậu ô tô

KINGSPORT HUẾ

55 Hùng Vương, Phường Phú Hội, TP Huế

Điện thoại: (0234) 6272 777

Có chỗ đậu ô tô

KINGSPORT QUẢNG NAM

782 Phan Châu Trinh, Phường An Sơn, TP. Tam Kỳ

Điện thoại: (0235) 6257 679

Có chỗ đậu ô tô

KINGSPORT QUẢNG NGÃI

210 Phan Bội Châu , P Lê Hồng Phong , TP Quảng Ngãi

Điện thoại: (0255) 6553 000

Có chỗ đậu ô tô

KINGSPORT BÌNH ĐỊNH

152 Trần Hưng Đạo, P.Trần Hưng Đạo, TP.Quy Nhơn

Điện thoại: (0256) 6505 777

Có chỗ đậu ô tô

KINGSPORT Phú Yên

240 Trần Hưng Đạo, Phường 4, Tuy Hoà, Phú Yên

Điện thoại: (0257) 6271 700

Có chỗ đậu ô tô

KINGSPORT PHAN RANG

386 Ngô Gia Tự, khu phố 2, phường Tấn Tài, TP Phan Rang, Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

Điện thoại: (0259) 6280 380

Có chỗ đậu ô tô

Đội ngũ KingSport luôn sẵn sàng phục vụ quý khách trên toàn quốc một cách nhiệt tình

Gọi 1800 6862
Chat tư vấn Zalo